Modlitba za letošní minitábor

Program tábora dokončen, jízdenky nakoupeny, vedoucí natěšení. Nyní už jen odpočítat posledních pár dní a vypravit děti na cestu směrem Pačlavice. Vše je tedy už jen v rukou Božích a právě proto prosíme o společnou modlitbu v rodinách za celý průběh tábora. Aby se společné dílo vydařilo a děti si pobyt užily a se spoustou zážitků se ve zdraví opět mohli dopravit domů.

K modlitbě nabízíme následující text:

Otče, věříme Tvému slovu, že kde jsme dva nebo tři shromážděni ve Tvém jménu, tam jsi Ty uprostřed nás.
Prosíme Tě za letošní tábor, který je setkáním dětí a mládeže naší farnosti.
Svěřujeme Ti síly a schopnosti vedoucích i táborníků, táborové podmínky, atmosféru a bezpečí všech účastníků.
Prosíme Tě, aby mezi vedoucími a dětmi vládly přátelské vztahy.
Dej, ať si všichni dokážou naslouchat a vzájemně se povzbuzovat.
Dej jim Svého svatého Ducha, ať se dokážou rozumně rozhodovat a konat Tvou vůli.
Dej, ať čas, který na táboře prožijí, je všechny obohatí, naplní novou silou, chutí Tě poznávat a jít životem s Tebou.

Otče, odevzdáváme letošní tábor do Tvých rukou, ať probíhá podle Tvé vůle!
Amen